al contingut a la navegació Informació de contacte

Porxo del mig

Arcades

Porxo amb un arc de mig punt una mica rebaixat que arrenca d'un petit sòcol i un habitacle superior de dos pisos. Està construït de pedra vista amb carreus ben escairats. sobre l'arc hi ha una finestra amb motllures llises, al dintell de la finestra s'hi pot llegir "A 21 d'abril de l'any 1598 se comença esta casa i neva pal i mig de neu".

A l'interior de la casa, a la llinda de pedra de la porta de la cuina podem veure gravat l'escut del monestir de Montserrat, la qual cosa ens fa pensar en una antiga capella propietat d'aquest monestir. el porxo era una de les dues entrades del clos del castell.

Coordenades: 41º 22'14,05" N- 0º46' 3040" E

X:313929-Y:4582283