al contingut a la navegació Informació de contacte

Dipòsit Municipal d'Aigua

Dipòsits

És format per dues naus rectangulars de bona factura, separades per sis pilars a cada un dels quants s'adossen quatre arcs, dos de formers que enllacen entre sí les pilastres i dos de torals que enllacen els pilars amb les respectives pilastres adossades als murs del dipòsit. Les cobertes són fetes per voltes de quatre punts. Tot és de pedra i les voltes recobertes de rajola. Aquest dipòsit, que fa més de tres metres d'alçada, queda a l'interior d'una estructura rectangular, amb petits òculs de ventilació, encastada a la roca i amb teulada plana; la part baixa del mur, de pedra, és atalussada.

Aquest dipòsit data de l'any 1897. Abans l'abastament d'aigua es duia a terme mitjançant aquest dipòsit, que captava l'aigua de les soberanes i del pou de la vila. Aquest dipòsit bombeja l'aigua cap al dipòsit de l'Eral, que és el que reparteixen l'aigua a la resta del poble.